MICHELIN TRUCK TIRE

MICHELIN X® LINE™ วิ่งทางตรง, ระยะทางยาวไกล, บนทางหลวง

MICHELIN X® MULTI™ วิ่งได้ทั้งบนถนนหลวงหรือถนนสายรอง เส้นทางคดเคี้ยว

MICHELIN X® COACH™ ให้อายุการใช้งานยาวนานและประหยัดพลังงาน

MICHELIN X® INCITY™ สำหรับการใช้งานในเมือง และการใช้งานที่มีการเบรก หยุด และเลี้ยวบ่อยๆ

MICHELIN X® WORKS™ วิ่งระยะกลางและสั้น ทั้งบนและนอกถนนหลวง

MICHELIN X® FORCE™ สำหรับการใช้งานงานหนักนอกถนน บนทุกสภาพดิน

รถบรรทุกเชิงพาณิชย์ขนาดกลางและรถตู้ ค้นหายางทั้งหมดสำหรับรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ขนาดกลางและรถตู้

บริการ ทุกอย่างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับยางและบริการจากมิชลิน